Bà mẹ vú sệ gạ chịch cậu bạn học của con trai Hikari Kisaki, đã, nấc vào ọc ọc tôi thì cứ nảy đít lên phụ họa làm mẹ bạn sung sướng đê mê. Dương vật tôi đã vào sâu mẹ bạn còn muốn vào sâu hơn nữa. tôi ghì lấy mẹ bạn rên rỉ vì sung sướng. Mỗi lúc mẹ bạn nấc càng gấp ọc ọc ọc rồi mẹ bạn trân mình nghiến răng, tinh khí trắng đục nhơn nhớt từ của mình mẹ bạn chảy ra dầm dề. Sự sung sướng càng tăng, tôi vẫn bám sát lấy mẹ bạn và nấc như vũ bão. mẹ bạn lại rùng mình, người mẹ bạn quằn quại, phim sex vung trom có lúc mẹ bạn lại rên…