Chàng PT dái dài làm gái đẹp bướm múp phải rên lên vì sướng Dong Xiaowan, bị các ‘thuẫn quy chém chết tại chỗ. Các danh tướng vô cùng kinh hãi, không biết quân An Nam biết dùng trận pháp huyền diệu như thế này từ bao giờ, trong trận chuyển di liên tục, phim sex trung quoc bất kỳ đội binh nào xông vào muốn phá trận đều bị lạc theo trong đó, quân địch bắn tên từ trên đồi xuống không ngừng, mấy ngàn kỵ binh trong trận chỉ còn mấy trăm binh mã chạy trở ra, ai nấy đều kinh hãi tột độ, sĩ khí xuống tới mức đóng băng. Mấy lần cho quân xung kích…

phim sex