Chú đi công tác cháu tới nhà chịch nhau cùng bà dì Uno Kanaya, hắn giả trang thành một đệ tử Cái Bang 5 túi, tên là Hà Sư Ngã. Khưu Xứ Cơ ngã bệnh rồi hóa (chết). Kim Luân Pháp Vương bắt được Quách Tương, trói lên giàn định hỏa thiêu ép buộc Quách Tĩnh đầu hàng. Dương Quá kịp thời ngăn cản, lão bị Chu Bá Thông giết chết. Đại hãn Mông Kha ra trận, phim sex nhat ban bị Dương Quá giết chết. Thành Tương Dương thất thủ, Quách Tĩnh tự sát cùng cả gia đình, chỉ trừ Quách Tương. Đồ thằng cháu Đao và Ỷ Thiên Kiếm thất lạc. Hai vũ khí này gây…

phim sex