Cô bạn đời của tôi bướm nước chảy như suối Karla Kush, phía trên, vất vả hơn nhiều, nhất là cái đoạn nhắc đến tiền không được dư dả như ngày xưa nữa, thời buổi này đồng tiền càng ngày càng khó kiếm, người khôn của khó, cầm đồ điện tử thì dính phải đồ đểu, đồ lỗi, đồ dựng, cầm thẻ thì gặp phải mấy đứa chầy bửa trốn nợ, xnxx cho vay bát họ thì cò cưa khó đòi nhưng nếu chỉ thế chấp mà không cho tín chấp thì đói mốc mồm, nhiều khi chính nó cũng nhắm mắt làm liều rồi tặc lưỡi cho qua coi như dẵm…

phim sex