Cô gái hàu nhẵn hứn và tên giao hàng máu địt Su Ren, Dm, mãi mới có buổi học thêm để có cớ đi. Chán vãi lồn. Thì mày đi một mình đi. Nhưng một mình đéo thích. Mà địch tận 2 mạng thì mình tao chiến sao nổi? Thì phải thử xem sức mình đến đâu chứ? Mày sợ à? Sợ thì tao đéo sợ, nhưng mà thôi tao đi một mình vậy. Nếu bà già tao có gọi thì mày biết phải nói thế nào rồi chứ? Biết rồi. Không phải dặn. Ăn đi còn lên lớp, xem phim sex trung quoc 15 phút nữa thôi đấy. Người ngoài nghe có lẽ tưởng hai đứa…