Cô thư ký bị địt cả đêm vì tính lăng nhăng Minami Kojima, không sao. Hai tay y như độc xà thổ tín, linh hoạt không có quy luật, điểm hết các huyệt trên người Trần Bình Trọng. Thế là Trần Bình Trọng bị bắt, phim sex hay giải về trước mặt Thoát Hoan. Thoát Hoan thấy đây là tướng tài, muốn thu phục. Trần Bình Trọng nói: Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, là Lý Quốc Hùng. Hắn nói: Chư vị đã thấy…

phim sex