Đứa con gái nắn bóp dái giúp bố dượng già dê Lin Yang, lẽ bố dượng nghĩ như thế là con gái đã làm xong nhiệm vụ với bố dượng nên cứ thế ra về. Có điều bố dượng cũng không quên dặn con gái mai quay lại ngân hàng bố dượng để làm thủ tục vay tiền tín chấp. Trước khi con gái bước lên xe, bố dượng động viên con gái: Yên tâm, phim sex trung quoc mai đến nhận tiền vay. Chả nhẽ anh lại dám nuốt lời khi em đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình đến thế. Nhớ nhé, mai hẹn em tại văn phòng của anh 8 giờ sáng. Đến sớm cho đỡ bất tiện. con gái chỉ…

phim sex