Được lão sếp thưởng cho con cặc vô lồn khi làm được việc Guo TongTong, từng trải nhiều, loại gái gú nào cũng từng tiếp xúc qua nên có thể nói đối với việc đánh giá gái thì hắn thuộc dạng cao thủ, nói như giang hồ hay nói là thấy con ruồi bay ngang biết là ruồi đực hay ruồi cái, còn với hắn, nhìn sơ qua gái thì có thể biết gái nào ăn được gái nào không ăn được, phim xxx em nào dâm hay em nào không dâm hắn nhìn phát biết ngay, vì có con mắt tinh đời như vậy nên gái qua tay hắn có thể nói là vô số,…

phim sex