Về ăn tết được bóp bầu vú của con em gái mỗi đêm Lin Yang, ngưỡng mộ tôn giá đã lâu. Kính mời tôn giá ngồi xuống, chúng ta từ từ đàm đạo. Hoàng Dung đáp lễ, nói: Các hạ cao danh quý tính là gì? Vì sao lại biết ta là Quách phu nhân? Đạo sĩ nói: Tại hạ tên Vô Danh, phim sex loan luan vốn là người tu hành xứ An Nam. Nhờ kỳ ngộ học được thuật chiêm tinh, bốc quẻ, dòm trộm thiên thư. Trong thiên thư có mô tả dung mạo của Quách phu nhân, là mỹ nhân hiếm có trên đời, bần đạo chỉ thấy người đã nhận ra. Hoàng Dung…

phim sex